50 år i en innovativ miljö

Nyfikenhet, samarbete och innovation är de tre nyckelkarakteristika som har hållit oss i branschen i över 50 år. Hård konkurrens och snabba förändringar inom vår verksamhetsområde har lett oss till var vi är idag. Ett konkurrenskraftigt och innovativt företag med kunder i hela Europa, vars slutprodukter används världen över.

Kan vi hjälpa dig med ett projekt?

1969

Vi började som en traditionell underleverantör av plastkomponenter i Bredaryd, Småland. Rune Kjellberg grundade företaget under namnet Kjellbergs Verkstads AB. År 1973 flyttade han och hans fru Dagmar verksamheten till Bispgården, Jämtland.

1991

Kenth Selander och Karin Nilsson köpte företaget i början av 90-talet. Kenth och Karin omvandlade företaget till vad det är idag.

2017

Idun Industrier förvärvade företaget. Tillsammans med Idun Industrier och dess koncern har grunden för Kjellbergs Plast stärkts.

2023

I en globaliserad marknad drar Kjellbergs Plast fördel av sina rötter, den industriella jorden och infrastrukturen i Bispgården. Kjellbergs Plast ser fram emot de nästa 50 åren med förväntan.

En stolt industriell tradition

Kjellbergs Plast verkar i ett geografiskt område med en lång historia av tillverkning. Vi befinner oss mitt i ett industrikluster som inkluderar både stora leverantörer och stora kunder till oss. Företagen här är organiserade för att förbättra och utveckla förutsättningarna för sin industri. En nyckelfaktor för framgång är utbildad personal. Gymnasieskolan, med sitt industriprogram som ligger i Bispgården, förser industrin med välutbildade maskin-, svets- och processoperatörer.

Kommunen Ragunda har också en historia av att vara en stark supporter och facilitator för den lokala industrin. Vi på Kjellbergs Plast är helt enkelt tacksamma för att vara här i Bispgården. Kjellbergs Plast strävar också efter en hög nivå av socialt ansvar. Vi samarbetar med Samhall och tvekar inte att anställa människor som flyr från krigshärjade länder.

Tillsammans är vi starka

Tillsammans bildar vi ett team som skapar produkter som används av ledande aktörer över hela världen. Vårt mål är att arbetsplatsen ska vara säker, trygg och öppen för alla oavsett ålder, kön och etnicitet.

Bästa lösningarna

Låt oss arbeta med ditt projekt tillsammans

Vårt företag kortfattat

Du är välkommen att ta en titt på vår nya broschyr, som presenterar vårt företag i ord och bilder.

Hos oss står enkelhet och funktionalitet i centrum. Så har det varit sedan vi började med plastformsprutning i slutet av 60-talet.

Janne Olovsson

Production Manager, Kjellbergs Plast