B5WC Optical Colour Sensor

Pålitlig färgdetekteringssensor bidrar till effektiv tillståndsövervakning, vilket möjliggör automatisering av underhållsprocessen.

• Förbättrar utrustningens underhållseffektivitet genom att övervaka förändringarna i objektets färg (även lämplig för vätskor)

• Optisk reflekterande avkänning med ett avkänningsavstånd på 40 mm

• Använder vit LED som avger ljuskälla och tar emot reflekterat ljus från målobjektet. Identifierar RBG-förhållandet och matar ut spänningsvärdet via I2C-kommunikation

• Kan byggas in i utrustningen tack vare dess kompakta storlek* och installationsflexibilitet

* Storlek: 8,4(b) x 40(l) x 15,9(h) mm

components.omron.com/eu-en

Kjellbergs Plast ägs av Idun Industrier AB, en stabil och långsiktig ägare. Idun Industrier är en företagsgrupp som också fungerar som en facilitator för nätverkande bland sina medlemmar. Ett av dessa samarbeten är med 2B Best Business. 2B Best Business har snabbt blivit en av våra viktigaste underleverantörer och partners, vilket ger ännu bättre och mer kostnadseffektiva lösningar till våra kunder.

www.2bab.se

Hammlet startade 2001 och drivs som ett familjeföretag. Vi producerar elektronik på uppdrag från kund. Företaget utför tjänster från prototyp till serietillverkning, från kretskort till färdig produkt och från små till stora serier.

www.hammlet.se